Коментарі

Актуалізація важливих політичних та суспільних тем для національних та регіональних засобів масової інформації; участь у відкритих дебатах; виступи на конференціях та "круглих столах"

Під час експертно-політичних дебатів в програмі "Ґрунтовна відповідь" на радіо "Слобода-FM" 28 жовтня 2012 року ми говоримо про те, як в цілому пройшла парламентська виборча кампанія-2012 на Сумщині.